Uutiset

Lapsi tarvitsee aikuisia – oletko läsnä?

26.10.2014

Lehtien lööpit ja television uutiskuvat ovat osa lapsen elinympäristöä. Lapsen kyky erottaa toisistaan fakta ja fiktio kehittyvät vähitellen. Vielä 10-vuotiaskin voi olla epävarma siitä, onko iltauutisten anti totta vai tarua. Uutisten ja internetin tarjoamat kuvat voivat olla yhtä järkyttäviä tai vielä järkyttävämpiä kuin väkivaltaiset elokuvat tai tv-sarjat. Kuvat voivat jäädä lapsen mieleen ja nostaa esiin vaikeita kysymyksiä. Tämän ajan lapset ja nuoret tarvitsevat läsnä olevia aikuisia, jotka tunnistavat median tuoman ahdistuksen. Jatkuvista valtion talouden säästöistä johtuen lapsilta on säästetty läsnä olevia aikuisia.

Lehtien lööpit ja television uutiskuvat ovat osa lapsen elinympäristöä. Lapsen kyky erottaa toisistaan fakta ja fiktio kehittyvät vähitellen. Vielä 10-vuotiaskin voi olla epävarma siitä, onko iltauutisten anti totta vai tarua. Uutisten ja internetin tarjoamat kuvat voivat olla yhtä järkyttäviä tai vielä järkyttävämpiä kuin väkivaltaiset elokuvat tai tv-sarjat. Kuvat voivat jäädä lapsen mieleen ja nostaa esiin vaikeita kysymyksiä. Tämän ajan lapset ja nuoret tarvitsevat läsnä olevia aikuisia, jotka tunnistavat median tuoman ahdistuksen. Jatkuvista valtion talouden säästöistä johtuen lapsilta on säästetty läsnä olevia aikuisia.

Vesaisten Keskusliiton valtuuskunta näkee nykyajan lasten olevan jatkuvan tietotulvan alla. TV-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajat ovat muuttuneet ja aikuisten halutaan kiinnittävän entistä enemmän huomiota lastensa katselutottumuksiin ja pelaamiseen. Vanhemmilla ja kasvattajilla on edelleen päävastuu lasten sähköisen median käytön arvioinnissa.

Vesaisten Keskusliiton valtuuskunta kannustaa vanhempia luottamaan omiin vaistoihin lapsen kasvatuksessa ja samalla luottamaan omaan tuntemukseen. Vaistonvarainen kasvatus syntyy läsnäolosta lapsen elämässä. Vesaiset kannustavat vanhempia olemaan läsnä lastensa arjessa. On luotettava omaan vanhemmuuteen ja siihen, että on oman lapsensa paras asiantuntija. Vaisto sisältää empatian ja rakkauden.

Vesaiset vetoaa myös kuntapäättäjiin, ettei kodin ulkopuolella lasten elämässä vaikuttavien aikuisten määrää vähennettäisi enempää, vaan päivähoito- ja opetusryhmät pyritään pitämään sopivan kokoisina.