Uutiset

Vesaiset: Lasten ääni kuuluviin päätöksenteossa

19.11.2019

Vesaiset muistuttaa, että lapsen ääni tulee huomioida häntä koskevissa asioissa.

LOS_Instagram_LOS2019_harrastus (1).jpgLapsen oikeuksien viikkoa vietetään 18.-24.11.

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja 20.11. vietetään YK:n lapsen oikeuksien päivää. Vesaiset muistuttaa, että vaikka moni asia on lasten oikeuksissa mennyt eteenpäin, ei työ ole missään nimessä ohi.

 

- Palvelujärjestelmämme kykyä kuulla lasten ja nuorten ääntä ja tukea osallisuutta on kehitettävä, kuin myös lasten oikeuksien toteutumista ja lasten kuulemista heidän omissa asioissaan, Vesaisten puheenjohtaja Petri Honkonen toteaa. 

 

Lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaan lapselle on taattava oikeus ilmaista itseään kaikissa lasta koskevissa asioissa iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsella pitää olla mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.

 

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan lasten osallistumisjärjestelmiä. Nyt olisi aika alkaa kehittää tapoja, joilla lasten ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että heikommassa asemassa olevien lasten osallisuutta saadaan vahvistettua. 

 

- Jokaiselle lapselle on kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää saada jo lapsuudessa kokemus, että omilla mielipiteillä on merkitystä ja, että ne otetaan huomioon tosissaan, Honkonen jatkaa. 

 

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 18.-24.11. Tämän vuoden Lapsen oikeuksien viikon teemana on syrjinnän vastustaminen ja oikeus olla oma itsensä. Vesaiset osallistuu viikkoon erilaisin tapahtumin.

 

Lisätietoja:

Petri Honkonen, puheenjohtaja, 040 8397776, petri.honkonen@eduskunta.fi

Elina Helmanen, liittosihteeri, 040 149 1600, elina.helmanen@vesaiset.fi