Uutiset

Vesaisten Keskusliitto: Lapsi on tärkein – Myös koronakriisin keskellä

15.6.2020

Vesaisten Keskusliiton hallitus vaatii lapsiperheiden arjen tukemista koronakriisin tuomissa haasteissa.

Kaksi keinuvaa lasta.

Kuva: Keski-Suomen Vesaiset

 

Meille kaikille jo valitettavan tutuksi tullut koronakriisi on tuonut mukanaan useita huolestuttavia lieveilmiöitä. Useat tutkimukset ja kyselyt todistavat, että lasten ja perheiden psyykkinen kuormitus on äärimmillään. Lasten henkisen hyvinvoinnin taso on laskenut, eivätkä väsymys ja pelot helpota ahdinkoa lainkaan. Globaali kriisi on ajanut useat perheet suurien taloudellisten huolien eteen, mikä aiheuttaa suuria haasteita myös muilla elämän osa-alueilla. Haavoittuvimmassa asemassa ovat etenkin vähävaraisten perheiden lapset ja huoltajat. 

 

Nyt jos koskaan on korostettava moniammatillisen yhteistyön ja jaetun kasvattamisvastuun merkitystä. Historiallinen etäkoulu todisti meille kaikille sen, kuinka mittaamattoman arvokasta työtä niin opettajat kuin koko kouluhenkilökunta tekee. Koulut luovat lapselle turvaa ja ovat suuri tuki etenkin kognitiivisten haasteiden kanssa kamppailevien lasten ja heidän vanhempiensa keskuudessaValitettavasti kodin ja koulun välinen yhteistyö ei sekään aina yksin riitä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä. Vanhemmuutta ja huoltajuutta tulee pystyä tukemaan laajemminkin ottaen kasvatusyhteistyöhön mukaan ihmisiä aina isovanhemmista koulukuraattoreihin ja muihin turvallisiin aikuisiin. Tässä kohtaa myös järjestöillä on paikka näyttää oma osaamisensa ja ammattitaitonsa. Haastammekin kaikki lapsi- ja perhejärjestöt mukaan ennaltaehkäisevään työhön tukemaan perheiden arkea sekä kriisin keskelläettä sen jälkeen.  

 

Myös maailmanlaajuisen kriisin keskellä tulee nostaa keskiöön jokaisen lapsen hyvinvointi ja turvata heille mielekästä tekemistäEnsiarvoisen tärkeää on kohdata lapsi ja antaa aikaa sekä kehitystasoa vastaavia kanavivaikeidenkin aiheiden käsittelyynVesaiset vaatii, että perheiden voimavaroja tuetaan, etteivät lapset joutuisi kriisin pahimmiksi kärsijöiksi. 

 

Vesaisten sosiaalisen median kanavissa jaetaan päivittäin matalan kynnyksen touhuvinkkejä, joiden tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä lapsille ja koko perheelle. Näiden kautta lapset ja perheet saavat piristävää vaihtelua uuden ja epävarman tilanteen keskelle. Ollaan yhdessäkiitetään ja muistetaan pitää kiinni arjen iloista. Tästäkin selvitään, yhdessä.