Blogit


27.10.2020

Järjestön kehittämistä ja strategiatyötä

Teimme koronakevään aikana digiloikan ja toiminta siirtyi etäyhteyksille. Tiivis yhteydenpito on ollut mahdollista niin liittotoimiston työntekijöiden kesken kuin piirijärjestöjen toiminnanjohtajien, liittohallituksen, osasto- ja piiritason toimijoiden sekä yhteistyökumppaneidemme ja erilaisten verkostojen kanssa. Kokoukset, webinaarit, erilaiset palaverit ja työpajatyöskentely etäyhteyksillä ovat arkipäivää.

 

Rutiineja etätyöhön

Vaikka kontakteja ja fyysistä olemista toimistolla kovasti kaipaankin, niin on ollut ilo huomata, että sujuu se töiden tekeminen ja esimiestoiminta näin etänäkin. Olemme luoneet yhdessä käytäntöjä, jotka toimivat etätyössäkin.

 

Aloitamme liittotoimistolla työviikon viikkopalaverilla, jossa käydään ajankohtaiset ja työn alla olevat asiat läpi. Viikko päättyy KKK-iltapäiväkahvipalaveriin, jossa puramme menneen viikon, käymme läpi kohokohdat (K) ja muistamme samalla myös kiittää (K) ja kannustaa (K) toisiamme.

 

Kerran kuukaudessa käymme henkilökohtaiset one-to-one keskustelut, joissa keskustelemme mm. töiden sujumisesta, työssä jaksamisesta, tiimin toimivuudesta sekä kehityskohteista. Tämä tukee niin työn tekemistä kuin työssä jaksamistakin. On työn iloa saada ympärille osaavia ja tekeviä ihmisiä. Dynamiikka syntyy yhdessä tekemisestä.

 

Keskusliiton liittotoimiston henkilökunta.

Aluetyöntekijä Reetta Glader, järjestösuunnittelija Emma-Julia Kola, liittosihteeri Katja Koivukoski ja järjestösihteeri Julia Korkiakoski.

 

Aikaa kehittämistyölle

Koronapandemia on osaltaan mahdollistanut myös järjestömme kehittämisen. Olemme monessa asiassa edenneet jopa nopeammin kuin alun perin oli tarkoitus. Kentältä tuleviin tarpeisiin ja toiveisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Meneillään onkin monia kehittämisasioita ja monenlaisia asioita on jo valmistunutkin.

 

Aloitin tässä uudessa työssäni tammikuussa ja jo heti alkuun oli selvää, että tiettyjä asioita tulee ohjeistaa ja sanoittaa tarkemmin toimijoiden suuntaan, jotta saamme tärkeät hallinnolliset työt muutettua rutiininomaisiksi ja samalla yhdenmukaistettua. Tällä mahdollistamme myös sen, että osasto- ja piiritason toimijoille jää enemmän aikaa itse toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Strategiatyöstä uutta potkua toimintaan

Yksi päätavoitteemme tälle vuodelle on ollut uuden strategiatyön käynnistäminen, sillä nykyisen strategiamme voimassaolo päättyy tämän vuoden loppuun. Yhteistyökumppaniksi strategiatyöhön valikoitui jäsenyysjärjestömme Maaseudun Sivistysliiton (MSL). Yhteistyö on tiivistä ja pystymme samalla hyödyntämään MSL:n osaamista ja asiantuntemusta. Huipputyyppien kanssa on ilo tehdä yhteistyötä.

 

Vesaisten toimijoita MSL:n koulutustilaisuudessa.

Vesaiset strategiatyöpajassa Laukaassa. Kuva: MSL

 

”Intoa yhteistyöhön oli, sillä koulutustiimimme palvelee jäsenjärjestöjen koulutussuunnittelua ja järjestöjen kehittämistä ja yleensä meillä on ehdottaa aivan uusiakin ideoita ja toteutustapoja. Vesaisten toiveeseen tarjosimme strategiaprosessin juoksutusta palvelumuotoilun keinoin. Strategiaprosessin askeleet suunnitteli MSL:n koulutussuunnittelija ja palvelumuotoilija Leena Markiet ja muu koulutustiimimme oli tarpeen mukaan mukana prosessissa, joka osallisti ja innosti Vesaisten toimihenkilöitä ja jäseniä omien luovien ideoiden esiin tuomiseen.” kertoo MSL:n koulutuspäällikkö Virpi Skippari.

 

Vesaisten toimijoita MSL:n koulutustilaisuudessa.

Liiton puheenjohtaja Petri Honkonenkin pääsi pohtimaan strategiaa yhdessä piirien ja osastojen toimijoiden kanssa Laukaan Vesaispäivillä. Kuva: MSL

 

Monimuotoinen ja osallistava toteutustapa aktivoi samalla myös piirejä ja osastoja toimimaan. Vesaistoimijat osallistuvat strategiatyöhön mm. vastaamalla rajattuihin kyselyihin, välitehtävillä, haastatteluilla, lähijaksoilla ja keskustelutilaisuuksien kautta. Srategiatyön kautta saamme kentältä myös paljon tietoa, jota voimme hyödyntää muussakin järjestön kehittämistyössä.

 

Uusi strategia hyväksytään kevätvaltuuskunnassa 2021. Vielä ehtii mukaan antamaan oman panoksensa ja ennen kaikkea saamaan jotain uutta omankin osaston tai piirin toimintaan. Vesaistoimijat niin piiri- kuin osastotasollakin ovat lämpimästi tervetulleita mukaan strategiatyöhön. Tule mukaan kehittämään toimintaamme, yhdessä olemme enemmän! 

 

Vesaisten toimijoita MSL:n koulutustilaisuudessa.

Jumppatuokio piti ajatukset virkeinä isojen asioiden äärellä. Kuva: MSL

 

Katja Koivukoski, Vesaisten Keskusliiton liittosihteeri​