Blogit


22.5.2014

Lapsen oikeudet Euroopassa

Euroopan unionin alueella asuu yhteensä noin 100 miljoonaa lasta. Lapset ja nuoret eivät pääse äänestämään vaaleissa, ja siksi on meidän aikuisten vastuulla pitää heistä huolta.

Lapsen etu on muistettava kaikessa lainsäädännössä. Myös EU:ssa. Näin velvoittaa jo EU:n peruskirjakin, mutta asiaa on pidettävä aktiivisesti esillä jotta se toteutuu käytännössä.

Perheet ovat erilaisia Suomessa ja eri puolella maailmaa. Mutta kaikki tarvitsevat elämän moninaisissa tilanteissa riittävän toimeentulon, peruspalvelut, tukiverkostot sekä yhteiskunnan huomion.

Nykytilanne huolestuttaa. Joka neljäs perhe EU:n alueella elää köyhyydessä. Eriarvoisuus perheiden välillä kasvaa. Euroopan maiden on yhdessä vaadittava perheiden palveluiden parantamista. Talouspolitiikka on mitä suurimmissa määrin perhepolitiikka. Rakennerahastot ovat myös EU:n perhepolitiikan työvälineitä.

EU:n valtaa suhteessa jäsenmaiden perhepolitiikkaan ei tule kasvattaa. Mutta Euroopan unionin pitää edistää hyvien käytänteiden vaihtamista jäsenvaltioiden välillä. Miten onnistuu työn ja perheen yhteensovittaminen? Tarjotaanko lapsille ruokaa koulussa? Mitä neuvoja vastasynnyttänyt äiti kaipaa?

Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi, oikeus lapsuuteen, oikeus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä oikeus vanhempien huolenpitoon. Euroopan parlamentissa tarvitaan lasten oikeuksien edistäjiä.

Vesaisten Keskusliiton puheenjohtaja Mirja Vehkaperä