Blogit


4.5.2021

Meillä ei ole varaa menettää yhtään lasta tai nuorta koronakriisille

Anna Sirkiän muotokuva.

Anna Sirkiä on Vesaisten Keskusliiton hallituksen jäsen.

 

Koronasta tulee merkittävä sukupolvikokemus lapsille ja nuorille ja sen jättämiä jälkiä on vaikea vielä ennustaa. On jo kuitenkin nyt selvää, että kokemus ei ole positiivinen. 

Kriisi on iskenyt voimalla lapsiin ja nuoriin. Harrastukset ovat keskeytettyinä, kavereita ei voi nähdä normaalisti vapaa-ajalla, tärkeät juhlahetket jäävät viettämättä ja koulua käydään vuoroin lähi- ja etäopetuksessa. 

Moni aikuinen osaa löytää korona-ajan rajoituksista valoisat puolet. Lisääntynyt aika perheen kanssa, rauhallisempi etätyöskentely ja kiireen väheneminen. Enemmän luontopolkuja, vähemmän kauppakeskuksia. 

Lapsille ja nuorille korona-aika on suhteellisesti pidempi ja vaikutus siksikin suurempi. Viisivuotiaalle korona-aika on jo tähän mennessä viidennes koko elämästä. Lukiolaisen opinnoista jo kolmannes on ollut etä-rumbaa, eikä loppua näy rokotteesta huolimatta.

Sosiaali- ja terveysministeriö perusti työryhmän arvioimaan koronakriisin vaikutuksia lasten oikeuksiin. Selvitys valmistui 18.1. eivätkä tulokset voisi olla selvempiä. Koronakriisi on jo nyt vaikuttanut merkittävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin. 

Vaikutukset eivät tietenkään ole samanlaisia kaikille. Osa lapsista on voinut jopa parantaa arvosanojaan etäkoulussa. Eniten ovat kärsineet ne, jotka ovat jo ennen kriisiä tarvinneet tukea oppimiseen, jotka ovat olleet sosiaalipalveluiden piirissä ja joilla on vaikeat kotiolot. Etäopetus ei ole soveltunut kaikille, eikä oppimista ole kyetty kaikkien osalta tukemaan riittävästi. 

Sosiaalisten kontaktien puute on myös jättänyt jälkensä. Turun yliopisto teetti koululaisten koronakevät -kyselyn. Sen mukaan viime kevään etäopetuksen aikana yksinäisten ja ahdistuneisuutta kokevien oppilaiden määrä kasvoi erityisesti yläkouluikäisissä ja kasvuympäristön turvallisuus oli heikentynyt.

Koronaa on monessa kohdin verrattu 90-luvun lamaan - eikä suotta. Nyt ja lähivuosina tehtävillä poliittisilla päätöksillä vaikutetaan kuitenkin siihen, jääkö tästäkin kriisistä pitkäaikainen kielteinen jälki tämän sukupolven elämään. Lapset ovat tulevaisuutemme, eikä meillä ole varaa menettää yhtäkään tälle kriisille.

Ratkaiseva rooli tulevaisuutemme turvaamisessa on kuntapäättäjillä, jotka valitaan tämän kevään vaaleissa. Meillä on oltava rohkeutta panostaa lapsille ja nuorille elintärkeisiin palveluihin: koulutukseen, varhaiskasvatukseen, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, lastensuojeluun ja perheneuvoloihin. 

Nyt on oltava rohkeutta päättää. 

Anna Sirkiä, Vesaisten Keskusliiton hallituksen jäsen