Blogit


11.8.2017

Muutosten tuulet

jaana s.jpg

 

Muutos on jatkuvaa niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla - olkoonkin klisee mutta myös hyvin totta. Tuntuu hengästyttävältä ajatella kuinka paljon oman mummoni lapsuus poikkeaa nyky-yhteiskunnan lapsuudesta.  Digitalisoitumisen vauhti on hurja ja uusia ilmiöitä syntyy niin ettei perässä pysy.  Juhlapuheissa puhutaan heikoimmassa asemassa olevista ja syrjäytyneiden määrän jatkuvasta kasvusta. Innovaatioilla ja uusilla teknisillä apuvälineillä yritetään lievittää yksinäisyyttä. Kolmatta sektoria huudetaan apuun palveluntuottajiksi kuntien ja yritysten rinnalle. Olen usein jäänyt miettimään, että mitä tämä toive konkreettisesti tarkoittaa ja miten Vesaiset järjestönä voisivat näihin talkoisiin osallistua.  

Työssäni olen kohdannut juuri noita heikoimmassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä. Nähdäkseni suurin puute perheissä ei ole kuitenkaan aineellinen. Useimmista kodeista löytyy älyluurit, tabletit ja pelikoneet. Yhteydessä ollaan sovellusten viidakossa tai pelien tiimellyksessä. Somen kautta katsottuna useimmilla lapsiperheillä menee todella hyvin ja yhdessä harrastetaan monenmoista. Mielestäni perheiden ongelmat johtuvat kohtaamisen tai paremminkin kohtaamattomuuden ja kommunikaation puutteesta. Ei ole yhteisiä ruoka- ja saunahetkiä, joiden lomassa vaihdetaan päivän kuulumiset. Aito kohtaaminen, ilo, kokemukset ja yhdessä vietetty aika… Missä siihen olisi mahdollisuus? Vesaisissa sitä tapahtuu koko ajan: leireillä, kerhoissa, tempauksissa ja tapahtumissa. Siellä kohtaavat lapset toisia lapsia, lapset aikuisia ja aikuiset toisia aikuisia. Syntyy uusia ystävyyksiä ympäri Suomea ja voipa joku kohdata siellä tulevan puolisonsakin. Leireiltä ja tapahtumista jää mieleen kaverit, itse tehdyt tuliaiset ja uudet kokemukset, kuten pitkät liukuportaat Helsingissä eräälle maalaislapselle, yötön yö mäkäräisineen Vasatokassa ensi kertaa Lappiin uskaltautuneelle tai kesäiset seikkailut Kalajoen Hiekkasärkillä ja päiväkahveilla itse leivottu pulla. Palataan vielä hetkeksi siihen oman mummoni lapsuuteen. Onko se sittenkään niin erilainen kuin nykyään? Silloin oli aineellista puutetta ja työtä tuli tehdä kovasti, mutta muistot syntyivät samoista elementeistä kuin tänäänkin – kohtaamisista ja yhdessä koetuista asioista. Vesaisten toiminta vastaa jo siihen mitä tarvitaan. Haasteemme onkin löytää uusia perheitä mukaan tapahtumiin ja uusia toimijoita osastojen ja piirien hallituksiin. 

Jaana Säkkinen, Kuusamon Vesaisten puheenjohtaja, Vesaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksen ja työvaliokunnan jäsen.