Blogit


4.4.2013

Perheelliset opiskelijat unohdettiin taas

Työtä tekevien ihmisten ohella meidän on otettava paremmin huomioon myös muut perheelliset. Suomessa on lähes 100 000 perheellistä opiskelijaa. Näistä vain 20 000 nostaa opiskelijoiden toimeentulon turvaavaa opintotukea. Opintotukea nostavista vanhemmista lähes viidennes on yksinhuoltajia.

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on perhepolitiikan ikuisuusaihe, jonka saralla on tehty jo paljon, mutta jolla riittää vielä paljon tehtävää. Suurimman muutoksen on tapahduttava asenteissa. Vain näin rakennamme lapsi- ja perheystävällistä Suomea. Ihmisillä on oltava mahdollisuus perustaa perhe ja viettää riittävästi aikaa lastensa kanssa. Työn on joustettava, ei vanhempien.

Työtä tekevien ihmisten ohella meidän on otettava paremmin huomioon myös muut perheelliset. Suomessa on lähes 100 000 perheellistä opiskelijaa. Näistä vain 20 000 nostaa opiskelijoiden toimeentulon turvaavaa opintotukea. Opintotukea nostavista vanhemmista lähes viidennes on yksinhuoltajia. Arki on usein raskasta ja leipä on tiukassa. Jokainen meistä voi kuvitella, miten vaikeaa on tulla lapsen kanssa toimeen pelkästään 300 euron kuukausittaisella opintorahalla sekä sen päälle maksettavalla yleisellä asumistuella ja opiskella samaan aikaan täysipäiväisesti. Yhtälö on mahdoton.

Kataisen hallitus uudisti kehysriihessään opintotukea. Uusi lainavähennysmalli ja muut hienosäädöt vievät opiskelijan toimeentuloa oikeaan suuntaan, vaikka enemmänkin olisi toki voinut tehdä. Kun hallitus jakaa vain niukkuutta, voivat opiskelijat olla tyytyväisiä lopputulokseen. Perheelliset opiskelijat kuitenkin unohdettiin, kuten niin monta kertaa aiemmin. 

Mielestäni välittömänä toimenpiteenä opintotukeen pitäisi tehdä 145 euron kuukausittainen huoltajakorotus. Lisäksi perheellisille opiskelijoille pitäisi antaa mahdollisuus valita, haluavatko he nostaa opintotuen asumislisää vai yleistä asumistukea. Nykyisin perheelliset opiskelijat ovat pakotettuja nostamaan yleistä asumistukea, joka saattaa jossain kaupungeissa olla asumislisää heikompi.

Sosiaaliturvan kehittämisen lisäksi perheellisiä opiskelijoita varten on kehitettävä käytäntöjä, jotka mahdollistavat opiskelun ja lastenhoidon yhdistämisen. Tenttimis- ja opiskelutapoihin on saatava joustavuutta. Oppilaitoksiin on myös saatava lapsiparkki, johon lapsen voi viedä hoitoon luennon tai tentin ajaksi. Näin lasta on mahdollisuus hoitaa muuten mahdollisimman pitkään kotona.

Emme saa luoda yhteiskuntaa, jossa on olemassa paras aika perheen perustamiselle. Parhaan ajan on oltava aina. Tämän vuoksi perheellisten opiskelijoiden asemaa on parannettava nykyisestä. Yhteiskunnan todelliset kasvot näkyvät siitä, miten se pitää huolta lapsista ja perheistä sekä kaikkein heikoimmista. On aika laittaa yhden kaikkein heikoimmassa asemassa olevan ryhmän, opiskelevien perheiden, asiat paremmalle tolalle.

Kansanedustaja Tuomo Puumala