Blogit


11.1.2017

Pieniä sanoja

Kiitos, ole hyvä, hei, terve, moi, anteeksi – pieniä, tärkeitä sanoja. Sanoja, joista tulee hyvä mieli. Sanoja, jotka laukaisevat jännitteitä. Sanoja, jotka saavat hymyn huulille. Muistammeko käyttää niitä tarpeeksi?

Elämä on täynnä kohtaamisia. Ne ovat vuorovaikutusta: puhumista ja kuuntelemista. Sana, ele, ilme ja katse kertovat paljon vastaanottajalle. Missä mennään? Mikä on tunnetila? Ollaanko samalla kartalla? Hyvä ja turvallinen vuorovaikutus syntyy molemminpuolisesta läsnäolosta, toisen hyväksymisestä. Silloin sanat menettävät merkityksensä. Eleet, ilmeet ja katse riittävät. Syntyy ystävyys, joka hyväksyy toisen sellaisena kuin hän on.

Jotta päästään näin pitkälle, tarvitaan rakennuspalikoita. Näitä ovat yhteiset kokemukset, useat keskustelut, yhdessä tekeminen, onnistumiset ja vaikeista asioista yhdessä selviytyminen. Luottamus ja yhteisöllisyys rakentuvat pikkuhiljaa, askel askeleelta. Avoin viestintä vahvistaa luottamuksen ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kaikki me tarvitsemme palautetta, jotta voimme selvitä paremmin joka päivä. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen vaatii harjoittelua. Positiivisen palautteen lisäksi on tärkeää saada myös rakentavaa palautetta. Oikein annettuna se lisää hyvää tahtoa ja intoa toimia sekä luo uusia näkökulmia.

Meidän aikuisten on hyvä muistaa, että me olemme esimerkkejä ja peilejä lapsille. He ottavat mallia meistä. Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen, jossa on mahdollisuus oppia sekä itsestä että toisista. Rakentava yhteisö ja turvalliset toimintatavat lisäävät uskallusta näyttää tunteiden koko kirjon. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutustaidot rakentavat niin lapsen kuin aikuisen tervettä itsetuntoa.

Jokaiselle on tärkeää löytää oma sosiaalinen paikkansa. Meitä kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Me olemme kaikki yhtä arvokkaita. Meille kaikille kuuluu toivo tulevaisuudesta ja onnenhetkistä. Tavallinen arkemme on helpompaa, kun muistamme käyttää pieniä sanoja: kiitos, ole hyvä, hei ja anteeksi. Näin on helppo huomioida toiset rinnalla kulkijat. Lähes huomaamatta yhteiset asiat menevät eteenpäin. Yhdessä on mukava luoda uutta ja tuntea iloa yhteisistä saavutuksista.

”Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle, ollakseen itse ihminen.” Tommy Taberman


Elina Suoranta, Vesaisten Keskusliiton hallitus, työntekijöiden edustaja