Uutiset

Vesaisten Keskusliiton ylimääräinen liittokokous 21.4.2021.

19.2.2021

Vesaisten Keskusliiton ylimääräinen liittokokous 21.4.2021. Kokous järjestetään Zoom-etäyhteydellä klo 18.00 – 20.00.

Kutsu

Tervetuloa Vesaisten Keskusliiton ylimääräiseen liittokokoukseen 21.4.2021! Kokous järjestetään Zoom-etäyhteydellä klo 18.00 – 20.00. Kokouksen linkki ja kirjautumisohjeet lähetetään kokousedustajille sähköpostilla keskiviikkona 14.4.2021.

 

Ohjelma

17.30            Kokouslinkki aukeaa

18.00            Kokous alkaa

                      Kokous päättyy, kun asiakohdat on käsitelty

 

Ylimääräinen liittokokous

Vesaisten Keskusliiton hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen uuden puheenjohtajan valitsemiseksi liittokokouskauden loppuun, kesään 2022 asti.

Keskusliiton sääntöjen 14 §:n mukaan ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ne asiat, mitkä kokouskutsussa on mainittu sekä ne kokouksessa esitetyt asiat, mitkä kokous päättää ottaa käsiteltäviksi huomioiden yhdistyslain 24. pykälän määräykset.

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t), kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
  2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  3. luodaan katsaus meneillään olevaan 65-vuotisjuhlavuoteen,
  4. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi ylimääräisen liittokokouksen jälkeen ja kestää seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka.

 

Keskusliiton sääntöjen 13 §:n mukaan liittokokoukseen on oikeus lähettää täysivaltaisia edustajia seuraavasti:

  1. jokaisella osastolla yksi edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti
  2. jokaisella piirillä yksi edustaja jäsenyhdistystensä ja piirin henkilöjäsenten yhteisen jäsenmäärän alkavaa 200 jäsentä kohti
  3. Suomen Keskustanuorilla kolme edustajaa.

Kullakin täysivaltaisella edustajalla on liittokokouksessa yksi ääni. Kokous voi päätöksellään myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tarvittaessa muillekin.

 

Ilmoittautuminen ja kokousedustajien valinta

Kokousjärjestelyiden sujuvoittamiseksi pyydämme ilmoittautumisia etukäteen maanantaihin 12.4. mennessä.

Linkki ilmoittautumislomakkeelle:
 https://link.webropolsurveys.com/S/20E7FC682425FD11

 

Kokousedustajat valitaan osastojen ja piirien vuosikokouksissa. Tämä on huomioitu osastojen ja piirien malliesityslistoissa. Huomioikaa kaksi asiaa vuosikokoukseen liittyen:

  1. Kyseessä on sääntömääräisten asioiden lisäksi oleva asia, joten se tulee mainita jo kokouskutsussa. ”Esillä lisäksi kokousedustajan/-jien valinta ylimääräiseen liittokokoukseen.”
  2. Pöytäkirjaan kirjataan, että edustaja/-t valittiin jäljellä olevaksi liittokokouskaudeksi.
  3. Mikäli vuosikokous on ehditty jo pitämään tälle vuodelle, silloin kutsutaan koolle ylimääräinen yleiskokous, jossa asiana on vain tämä yksi asia. Kutsun ja kirjauksen osalta menetellään kuten kohdissa 1 ja 2.

 

Valtakirjat

Liittokokousedustajien nimeämisen todentamiseksi edustajille tehdään valtakirja, joka lähetetään etukäteen Keskusliittoon. Valtakirjapohja lähetetään jäsenkirjeenä sähköpostilla ja se löytyy myös työkalupakin osiosta linkin takaa maaliskuussa.

Kokousedustajien valtakirjojen tulee olla Keskusliitossa maanantaihin 12.4. mennessä. Valtakirjan voi toimittaa Keskusliittoon joko sähköpostilla: tiedotus@vesaiset.fi tai kirjepostina: Vesaisten Keskusliitto ry, Apollonkatu 11 A, 00100 Helsinki.

 

Tervetuloa kokoukseen!

 

Petri Honkonen                                                            Katja Koivukoski
puheenjohtaja                                                             liittosihteeri