Vesaiset järjestönä

Vesaiset organisaationa
Vesaisten toimintaa järjestetään paikallisyhdistyksissä eli osastoissa, joita löytyy ympäri Suomen. Vesaisilla on 16 piirijärjestöä, joiden jäseninä osastot ovat. Piirijärjestöt järjestävät alueellaan tapahtumia ja tukevat osastoja toiminnassaan.

Keskusjärjestöön kuuluu liittohallitus sekä liittotoimisto. Keskusjärjestö vastaa liiton toiminnan ja talouden ohjaamisesta sekä toimeenpanee liittokokouksen ja valtuuskunnan päätöksiä.

Päätöksenteko
Liitossa ylin päätösvalta on liittokokouksella ja valtuuskunnalla. Valtuuskunnan kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi.

Liittokokousten ja valtuuskunnan kokousten välillä ylintä päätäntävaltaa käyttää liiton hallitus. Hallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valittavat liiton hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa ja valtuuskunnan kokouksessa valittavat yhdeksän hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vesaisten valtakunnallisia projekteja valmistellaan liiton luottamushenkilöiden muodostamissa työryhmissä.

Scroll to Top